Ruhmkorff inductor (Electriseer-Apparaat)

Ruhmkorff inductor (Electriseer-Apparaat) in de bakeliet verzameling
Ruhmkorff inductor (Electriseer-Apparaat) in de bakeliet verzameling
Ruhmkorff inductor (Electriseer-Apparaat) in de bakeliet verzameling

Ruhmkorff inductor (Electriseer-Apparaat)

 
Item-nummer:
1916
Ruimte:

Merk:
onbekend
Fabrikant:
onbekend
Land:
onbekend
Periode:
Jaren 30 - 40
Afmeting:
lengte: 137 mm, breedte: 83 mm, hoogte: 46 mm


Algemeen:
De Ruhmkorff inductor, ook wel vonkinductor genaamd, is een hoogspanningstransformator voor het opwekken van elektrische spanningen van 100.000 volt of meer uit een gelijkstroombron door inductie.

De vonkinductor bestaat uit twee cilindrische spoelen die om een staafvormige ijzerkern zijn gewikkeld. Door de primaire spoel loopt een gelijkstroom, die door een zelfstandige onderbreker (hamer van Wagner) continu wordt onderbroken. Hierdoor wordt in de secundaire spoel een zeer hoge wisselspanning geïnduceerd met een sterk asymmetrische vorm. De opgewekte spanning wordt hierbij zo hoog dat er een elektrische ontlading, of vonk, optreedt in de luchtspleet (de vonkenboog) tussen de secundaire aansluitklemmen. Een condensator vormt samen met de primaire spoel een trillingskring, en voorkomt dat de onderbreker snel degenereert door overmatig vonken.
imageDe vonkinductor werd in 1836 tijdens experimenten met elektriciteit ontdekt door de Ierse priester Nicholas Callan in Saint Patrick's College te Maynooth, en werd daarna verfijnd en verbeterd door de Parijse instrumentmaker Heinrich Ruhmkorff en vele anderen. (bron wikipedia)

In de tijd nadat Ruhmkorff de inductor in de handel bracht werd deze vooralimage gebruikt als "speeltje". Er werden dan twee geleidende handvatten via draden aan het apparaat gekoppeld, waarvan in elke hand één diende te worden vastgehouden. Door de schuif op het apparaat verder uit te trekken ging de onderbreker sneller trillen en werd  de spanning hoger en meer ondragelijk voor degene die de handvatten vasthield. Degene die de hoogste spanning kon verdragen had dan gewonnen. Ondanks dat de secundaire spanning hoog was, werd dit door de zeer lage stroom als relatief ongevaarlijk beschouwd, toch valt te betwijfelen of dit spelletje voor mensen met een hartafwijking wel zo'n goed idee is. *De afbeelding hiernaast is overgenomen uit het boekje "De jonge elektricien" geschreven door Raymond F. Yates in 1930.

Tegenwoordig wordt de Ruhmkorff inductor o.a. nog toegepast als bobine bij verbrandingsmotoren met vonkontsteking.

Bij ons apparaat zijn helaas de kabels met de handvatten niet meer aanwezig.
Opschriften:
Opschrift bij diverse contacten:
B  P  S
Schaalverdeling op spoel:
van 0 tot 50
Opschrift onderkant:
724/20